Vadi Harita
Mühendislik
Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, siz değerli halkımıza
hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyacağımızı belirtiriz.
Sayfaya Git Bize Ulaşın

Hizmetlerimiz

Aplikasyon(Ölçme)

Aplikasyon/ölçme, bir projenin planlanan zemine doğru bir şekilde uygulanmasıdır.  Aplikasyon işlemi için ,uygulanacak projenin öncesinde belirlenmiş koordinat sistemlerinden biri seçilerek koordinat değerleri hesaplanır.

Yola Terk

Yola terk işlemi diğer adıyla kamuya terk işlemi, ham araziyi imar parseline dönüştürmenin özel bir şeklidir.  Kadastro parselinin yola ve yeşil alana giden kısımları ifraz edilip imar parselleri gerçekleştirilmeden inşaat ruhsatı alınamaz.

Plankote

Bir inşaat projesini hayata geçirmeden önce bazı bilgi ve belgelere sahip olmak hayati önem taşımaktadır. İnşaatın yapılacağı araziyi iyi tanımak ve gerektiğinde hassas ölçümler yapmak gerekir.

Ayırma (İfraz)

Ayırma işlemi, tapuda kayıtlı olan taşınmazın kütüğün müstakil bir sayfasında iki ya da daha fazla parçalara ayrılmasıdır. İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri kapsamına bakıldığı zaman ayırma / ifraz işlemi 2 türlü yapılır

Halihazır Harita

Bir inşaat projesi hayata geçirilmeden önce o alanda bulunan  binaların, yolların, elektrik hatlarının, derelerin, tepelerin vb. konumlarını gösteren ölçekli bir haritanın çizilmesi gerekir. Yapımına ait Yönetmelikte belirtilen kurallar esas alınarak yapılacak olan planlar 1/1000 ya da 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Harita Planlama

Harita planlama, her ölçek üzerinde bulunan yerleşim birimlerinin imar planının hazırlanması o bölgenin detaylarının harita üzerinde belirlenen oranlara getirilerek gösterilmesidir.

Danışmanlık Hizmetleri

Vadi Harita olarak günümüzün çağdaş ve dinamik mühendislik sektöründe her türlü tescile ve tasdike konu harita ve planların projelendirilmesi için hizmet sunmaktayız. Vadi Harita güven, kalite ve memnuniyeti kendisine ilke edinmiştir.

İmar Uygulamaları

İmar uygulamaları bir şehrin gelişimine doğrudan etkili eder. Yerleşim alanlarında bulunan tüm resmi veya özel mülkiyet dahilinde olan yapıların istenilen kriterlere uygun şekilde imarının hazırlanması amacıyla belediye ve valilik tarafından imar planlarının hazırlanmasına imar uygulamaları denir.

Sınır Tespit

Arazi alım-satım işlemlerinde beklenmedik aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bunlardan biri de tapuda kayıtlı olan arazi ile satış için gösterilen arazinin uyuşmamasıdır.

Blog