Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz

Başarılı bir ortaklığın anahtarının, mevcut iş yapınıza uymak için ne kadar iyi adapte olabileceğimize bağlı olduğuna inanıyoruz.

yapi-aplikasyon-projesi-nedir-
Aplikasyon/ölçme, bir projenin planlanan zemine doğru bir şekilde uygulanmasıdır.  Aplikasyon işlemi için ,uygulanacak projenin öncesinde belirlenmiş koordinat sistemlerinden biri seçilerek koordinat değerleri hesaplanır.
konut-mimari-proje
Ayırma işlemi, tapuda kayıtlı olan taşınmazın kütüğün müstakil bir sayfasında iki ya da daha fazla parçalara ayrılmasıdır. İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri kapsamına bakıldığı zaman ayırma / ifraz işlemi 2 türlü yapılır
acy-harita-insaat
Vadi Harita olarak günümüzün çağdaş ve dinamik mühendislik sektöründe her türlü tescile ve tasdike konu harita ve planların projelendirilmesi için hizmet sunmaktayız. Vadi Harita güven, kalite ve memnuniyeti kendisine ilke edinmiştir.
x_565_424_tevhid-nedir-sozluk
Birleştirme (Tevhid); tapu kütüğünde ayrı sayfalarda kayıtlı olan ancak birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, mal sahibinin talep etmesi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddelerine bağlı olarak tek bir parsel altında birleştirilerek, tek tapuya bağlanması işlemidir.
kartemuhendislik-halihazir-harita-001
Bir inşaat projesi hayata geçirilmeden önce o alanda bulunan  binaların, yolların, elektrik hatlarının, derelerin, tepelerin vb. konumlarını gösteren ölçekli bir haritanın çizilmesi gerekir. Yapımına ait Yönetmelikte belirtilen kurallar esas alınarak yapılacak olan planlar 1/1000 ya da 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
81-ilde-ornek-imar-uygulamasi-hazirlaniyor_m
İmar uygulamaları bir şehrin gelişimine doğrudan etkili eder. Yerleşim alanlarında bulunan tüm resmi veya özel mülkiyet dahilinde olan yapıların istenilen kriterlere uygun şekilde imarının hazırlanması amacıyla belediye ve valilik tarafından imar planlarının hazırlanmasına imar uygulamaları denir.
plankote-nedir
Bir inşaat projesini hayata geçirmeden önce bazı bilgi ve belgelere sahip olmak hayati önem taşımaktadır. İnşaatın yapılacağı araziyi iyi tanımak ve gerektiğinde hassas ölçümler yapmak gerekir.
80d8612db7fd4417a3cf94633fda8ec7
Harita planlama, her ölçek üzerinde bulunan yerleşim birimlerinin imar planının hazırlanması o bölgenin detaylarının harita üzerinde belirlenen oranlara getirilerek gösterilmesidir.
lihkab-arazi-tarla-ölçüm-ücretleri
Arazi alım-satım işlemlerinde beklenmedik aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bunlardan biri de tapuda kayıtlı olan arazi ile satış için gösterilen arazinin uyuşmamasıdır.
yola-terk-nedir-1542976097-m
Yola terk işlemi diğer adıyla kamuya terk işlemi, ham araziyi imar parseline dönüştürmenin özel bir şeklidir.  Kadastro parselinin yola ve yeşil alana giden kısımları ifraz edilip imar parselleri gerçekleştirilmeden inşaat ruhsatı alınamaz.