Harita Planlama

Harita planlama, ölçme kuralları baz alınarak herhangi bir arazi yapısının belli bir projeksiyon sistemine göre doğal ve yapay tüm faktörler ölçülerek ve bu ölçümün belirli bir ölçekte küçültülerek, bir düzlem üzerine iz düşüm hesaplanarak, çizgiler ve özel işaretlerle gösterilmiş halidir. Haritaları sıradan çizimden ayıran kısmı, Haritalar gerçek ölçümlerin  belirlenen oranlara paralel şekilde küçültülmesidir.

Harita Planlama Nedir?

Harita planlama, her ölçek üzerinde bulunan yerleşim birimlerinin imar planının hazırlanması o bölgenin detaylarının harita üzerinde belirlenen oranlara getirilerek gösterilmesidir. İmar projesi hayata geçirilmeden önce her şeyin detaylıca görünmesini ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.

Nasıl Yapılır?

Bu işlem gelişen teknoloji ile çok daha hızlı ve çözüm odaklı olmaktadır. Bilgisayar ve uydu teknolojilerinin verimli şekilde kullanılmasıyla doğruluk payı yüksek hızlı çözümler üretilmesini sağlamaktadır. Tasarlanacak haritayı planlama süreci, bir projenin nasıl yürüyeceğine karar verilmesini sağlayan ve tüm unsurları  içeren  temel  bir  süreçtir. Ulaşılmak  istenen sonuçlara varmak için izlenmesi gereken yol ve bu süreçte kullanılacak veriler, yöntem ve kaynakların belirlenmesi önemlidir.

Planlama Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Harita planlama, belirli bir fayda sağlamaya yöneliktir. Hazırlanan planın tüm taraflar için güvenilir, doğru ve açık olması, gerektiğinde tekrar uygulanabilmesi, yenilenmesi ve kontrolünün yapılabilmesi çok önemlidir. İyi tasarlanmış ve uygulanmış bir planlama süreci ile bunları sağlamak elbette zor değil. Kötü tasarlanmış bir plan ise zaman, kaynak ve para kaybına hatta çok daha fazlasına neden olabilir.

Planlama Sürecinde Neleri Kapsar?

Harita planlaması yapılırken imar projesi kapsamındaki yerler detaylıca incelenir. Alanında uzman mühendisler tarafından ele alınan bu çalışmada dikkat edilen hususlar şunlardır:

 • Kalkınma Planı
 • Bölge Planı
 • Çevre Düzeni Planı
 • Nazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Fonksiyon
 • Konut
 • Çalışma
 • Donatı
 • Yoğunluk
 • Ulaşım

Harita planlama belirlenen hedefe göre farklılıklar gösterebilir. Kullanılacak araç ve ekipman, personel sayısı, yöntemleri, ayrılan bütçe ve süre gibi çeşitli aşamalarda değişkenlikler olmaktadır. Dolayısıyla,  iyi  bir harita planlaması için öncelikli olarak  hedef, projenin amacına uygun olarak mümkün olan en kısa sürede, eldeki kaynakları amaca uygun şekilde değerlendirip verimli sonuçlar elde etmektir