Plankote

Bir inşaat projesini hayata geçirmeden önce bazı bilgi ve belgelere sahip olmak hayati önem taşımaktadır. İnşaatın yapılacağı araziyi iyi tanımak ve gerektiğinde hassas ölçümler yapmak gerekir. Bunun için gerekli tüm ölçümler plankote çalışmaları kapsamındadır. Peki plankote nedir ve nasıl yapılır?

Plankote Nedir?

Plankote, mimari projelerin uygulanacağı arazinin tüm topografik özelliklerinin detaylı bir şekilde ölçülmesidir. Ölçme sırasında hassasiyet ve tutarlılık çok önemlidir. Bu nedenle haritaların daha doğru çizilebilmesi ve projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ölçümler Harita Mühendisleri tarafından titizlikle yapılır. Arazinin durumuna göre belirli eğim ve aralık üzerinde değişen tüm noktalarda alım yapılmasıyla ölçülür. Bu ölçümler aynı zamanda projeler için altlık olarak kullanılır. Bu sayede planı gerçekleştirecek mühendislerin bölge yapısını iyi tanımasını sağlayarak bir kılavuz niteliği taşır.

Ölçümler Nasıl Yapılır?

Bir proje için o bölgenin alt ve üst yapısı dahil olmak üzere tüm arazi yapısının ölçülmesi son derece önemlidir. İnşaatın duruma göre ölçümler hassasiyet ve detaylara göre farklılıklar gösterir. İhtiyaç duyulan alanın büyüklüğü ve yapısı metreler arası alım sıklığını değiştirmektedir. Ölçümler istenilen hassasiyete göre iki çeşitte yapılır:

  • Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan Plankote: Bu çizim yönteminde arazinin 3 ila 5 metrede bir önceden belirtilen yöntemlerle kotları alınır. Daha sonra hesaplanarak uygun ölçeklerde harita üzerine çizilir. Gelişen teknolojinin bir ürünü olan drone sayesinde bu ölçüm metodu artık çok daha kolay, hızlı ve düşük maliyetli oldu.
  • Karelajlı plankote: Hassas ölçümlerin gerektiği durumlarda gerçekleştirilen bu yöntemde söz konusu arazide 3 ila 5 metrede bir kazıklar çakılarak her biri kare ağına bölünür. Daha sonra her bir noktanın düşey doğrultuda yatay bir düzleme olan uzaklıkları ölçülür ve bu uzaklık farklarından iki nokta arasındaki yükseklik farkları elde edilir. Bu milimetrik hassasiyet gerektiren ölçüm şekline geometrik nivelman adı verilir.

Plankote Nasıl Hesaplanır?

Arazi ortamında kaydedilen ölçümler ofislerimizde bilgisayara aktarılır. En iyi CAD programları sayesinde elde edilen her bir noktanın en az hatayla çizimleri gerçekleştirilir.